Cách tải xuống

1.Hướng dẫn Cài đặt Bước đầu tiên cho phép mở tệp mô tả cấu hình
2.Hướng dẫn Cài đặt Bước 2 Nhấp vào nút cài đặt ở góc trên bên phải
3.Hướng dẫn Cài đặt Bước 3 Nhập mật khẩu mở khóa khi bật nguồn
4.Hướng dẫn Cài đặt Bước thứ tư nhắc rằng tệp mô tả đã được cài đặt hoặc lời nhắc không khớp với tải cũ, hãy quay lại trang tải xuống và nhấp vào nút' Không thể cài đặt, nhấp vào tôi
5.Hướng dẫn Cài đặt Bước 5 Nhấp vào nút cài đặt

Đối với người dùng Android, hãy nhấp vào tải xuống trực tiếp ở trên và mở tệp để cài đặt sau khi tải xuống. Nếu bạn gặp phải lời nhắc rủi ro trong quá trình cài đặt, vui lòng bỏ qua lời nhắc và tiếp tục cài đặt.

Vì APP XinhTV có chứa nội dung 18+ nên một số điện thoại di động sẽ hiển thị là phần mềm độc hại; bạn hãy yên tâm cài đặt và sử dụng APP bình thường.